"Radost nepotřebuje důvod"

 Pracuji se systémem 7 čaker, které máme všichni lidé. Díky této práci, můžete začít žít šťastné životy.

o mně" Jmenuji se Zdenda Pícl a dříve jsem pracoval jako kuchař. Tím jsem se naučil rozumět tomu, co tělo chce a co si žádá.  "

Čakrový systém

Každý máme v těle a v duši 7 čaker. Jsou to energetická centra, která reagují na slabiky, barvy a techniky.

Každá čakra je usazena na určitém místě v těle, tím že s čakrou pracujete ovlivňujete nejen vibrační a energetický stav, ale také zdravotní stav orgánů a svalů a kostí v místě čakry, což má vliv na celkovou kvalitu života.

Nabízím představení systému formou interaktivní přednášky nebo individuálním sezením. 

Léčivý kruh

Nahlédnutí do svého nitra, ponoření se do svého stínu, zaměření příčiny problému a nastavení rovnováhy v těle, duši a ducha.


Provedení čakramy

Tento způsob práce se sebou a zároveň plné uchopení sebe = tělo, mysl, ego, duše, život - jeho tvorba a uzdravení všeho - je cesta k prožívání života v přítomném okamžiku a tedy k nejvíc efektivnímu tvoření své reality.pochopíte, že všechny překážky v životě jsou vámi samotnými tvořené a že lze z tohoto kruhu odejít a tvořit opravdu to co chceme v srdci a v duši. Opustíme strachy a obavy, zvedá se míra sebepřijetí a sebelásky, úcta k sobě a druhým. Naučíte se co je soucit a co lítost a že ubližování druhým je vlastně ubližování sám sobě. Nabízím provedení každou čakrou, předání technik + prožitek, propojení z kamenem pro práci s čakrou, uvedení do tématu každého centra.

videa