Pracuji se systémem 7 čaker, které máme všichni lidé.
Díky této práci můžete začít žít šťastné životy.

o mně

Zdeněk Pícl

Jmenuji se Zdenda Pícl a dříve jsem pracoval jako kuchař. Tím jsem se naučil rozumět tomu, co tělo chce a co si žádá.  

Čakrový systém

Každý máme v těle a v duši 7 čaker. Jsou to energetická centra, která reagují na slabiky, barvy a techniky.

Každá čakra je usazena na určitém místě v těle, tím že s čakrou pracujete ovlivňujete nejen vibrační a energetický stav, ale také zdravotní stav orgánů a svalů a kostí v místě čakry, což má vliv na celkovou kvalitu života.

Nabízím představení systému formou interaktivní přednášky nebo individuálním sezením. 

Autopatie

Autopatie je metoda odvozená od homeopatie, má efektivnější zamíření problému a potíží, je to cesta kdy si můžete poladit a uzdravit své tělo a mysl samy. Nabízím startovací konzultaci k tomu, aby jste mohli začít autopatii sami praktikovat a uchopit.


Provedení čakramy

Tento způsob práce se sebou a zároveň plné uchopení sebe = tělo, mysl, ego, duše, život - jeho tvorba a uzdravení všeho - je cesta k prožívání života v přítomném okamžiku a tedy k nejvíc efektivnímu tvoření své reality.pochopíte, že všechny překážky v životě jsou vámi samotnými tvořené a že lze z tohoto kruhu odejít a tvořit opravdu to co chceme v srdci a v duši. Opustíme strachy a obavy, zvedá se míra sebepřijetí a sebelásky, úcta k sobě a druhým. Naučíte se co je soucit a co lítost a že ubližování druhým je vlastně ubližování sám sobě. Nabízím provedení každou čakrou, předání technik + prožitek, propojení z kamenem pro práci s čakrou, uvedení do tématu každého centra.

videa